ВЕЧНИЯ ИСТАНБУЛ 

Маршрут: Казанлък – Стара Загора -Капитан Андреево  - Истанбул